ฉันจะสลับระหว่างหน่วยเมตริกและหน่วยอิมพีเรียลได้อย่างไร

หากต้องการสลับการใช้ระหว่างหน่วยการวัด โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

บนแอนดรอยด์

 • เปิด Hornet แล้วไปที่โปรไฟล์ของคุณ
 • แตะ แก้ไขโปรไฟล์ (ไอคอนดินสอใต้รูปภาพของคุณ)
 • เลื่อนลงไปที่ หน่วยวัด และเลือกหน่วยวัดที่คุณต้องการ
 • ยืนยันโดยแตะ ตกลง

บนไอโอเอส

ฮอร์เน็ตใช้การตั้งค่าภูมิภาคบนอุปกรณ์ไอโอเอสของคุณเพื่อกำหนดหน่วยการวัดที่จะใช้ หากต้องการเปลี่ยนหน่วย คุณต้องเปลี่ยนภูมิภาคของอุปกรณ์

 • เปิด การตั้งค่า ของอุปกรณ์
 • เลือก ทั่วไป
 • เลื่อนลงและ เลือกภาษาและภูมิภาค
 • เลือก ภูมิภาค
 • เลือกประเทศของคุณจากรายการตัวเลือก
 • ยืนยันโดยแตะ ดำเนินการต่อ

ในเวปไซต์

 • คลิกรูปโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาบน แล้วเลือก โปรไฟล์ของฉัน
 • คลิก แก้ไขโปรไฟล์
 • เลื่อนลงไปที่ หน่วยวัด และเลือกหน่วยวัดที่คุณต้องการ
 • ยืนยันโดยคลิก บันทึก

หากคุณไม่พบวิธีแก้ปัญหาในคำถามที่พบบ่อย โปรดเขียนถึงเราที่ feedback@hornet.com 

Back to all topics

Quantcast