ฉันจะออกจากระบบของฮอเน็ตได้อย่างไร?

หลังจากเข้าใช้ในระบบบัญชีของคุณแล้ว คุณสามารถที่จะออกจากระบบของคุณได้โดยสองขั้นตอนตามนี้

  • กดเลือกที่ชื่อของคุณ/รูปโพรไฟต์ของคุณที่อยู่บนหัวมุมด้านขวาของหน้าจอคุณ
  • กดเลือก “ออกจากระบบ”

 

Back to all topics

Quantcast