ฮอเน็ตใช้การตั้งค่าตามภูมิภาคที่คุณได้ตั้งไว้ในอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคของคุณ ถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนระบบ คุณต้องทำการเปลี่ยนภูมิภาคของอุปกรณ์่ของคุณดังนี้

  • ไปที่หน้าหลักแล้วกดเลือก การตั้งค่า
  • แล้วจึงเลือก ทั่วไป
  • จากนั้นเลื่อนมาด้านล่างและกดเลือก “ภาษาและภูมิภาค”
  • แล้วกดเลือก ภูมิภาค
  • จากนั้นให้เลือกภูมิภาคของคุณจากรายการ แล้วกดเลือก “สิ้นสุด”
  • แล้วกดเลือก ตัวเลือกแรกเพื่อที่จะยืนยันตัวเลือกของคุณ