ฉันจะยกเลิกการบล็อกผู้ใช้อื่น ๆ ต้องทำอย่างไร?

ยกเลิกการปิดกั้นผู้ใช้บน Hornet โปรดทำดังต่อไปนี้:

Android:

  • เปิด Hornet และไปที่ส่วนโปรไฟล์ของคุณ
  • ไปที่ “ตั้งค่า” (ไอคอนฟันเฟืองอยู่มุมขวาบน)
  • แตะที่ “รายการที่ถูกบล็อก”
  • แตะไอคอนถังขยะ อยู่ทางขวาของผู้ใช้ที่คุณต้องการยกเลิกการปิดกั้น
  • ยืนยัน

iOS:

  • เปิด Hornet และไปที่ส่วนโปรไฟล์ของคุณ
  • ไปที่ “ตั้งค่า” (ไอคอนฟันเฟืองอยู่มุมขวาบน)
  • แตะที่ “รายการที่ถูกบล็อก”
  • รูดจากขวาไปซ้ายบนผู้ใช้ที่คุณต้องการที่จะยกเลิกการบล็อก
  • แตะ “ลบ”

 

นอกจากนี้คุณยังสามารถยกเลิกการปิดกั้นผู้ใช้ทุกคนโดยการแตะที่ไอคอนถังขยะในมุมขวาบน

 

Back to all topics

Quantcast